velikost textu

Inhomogeneous cosmology and averaging methods

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inhomogeneous cosmology and averaging methods
Název v češtině:
Nehomogenní kosmologie a středovací metody
Název v angličtině:
inhomogeneous cosmology and averaging methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Kašpar
Školitel:
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
Dr. Sante Carloni, M.A., Ph.D.
Id práce:
85230
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nehomogenní kosmologie, středovací metody, temná hmota, temná energie
Klíčová slova v angličtině:
inhomogeneous cosmology, averaging methods, dark matter, dark energy
Abstrakt:
V této práci jsme prozkoumali různé středovací metody v obecné teorii relativity a kosmologii. Vyvinuli jsme metodu založenou na středování Cartanových skalárů. Vypočetli jsme backreakci pro plochý LTB model se speciální volbou radiální funkce, která má stejné chování jako kladná kosmologická konstanta. V další části této disertační práce jsme zkoumali středování prostoročasů LRS třídy II se zdrojem ve formě prachu. Pro tuto třídu prostoročasů jsme středovali všechny Einsteinovy rovnice a výsledný systém rovnic zobecňuje Buchertovy rovnice. Numericky jsme zkoumali dva modely, ve kterých decelerační parametr mění své znaménko z kladného na záporné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In this work we have examined different methods of averaging in general relativity and cosmology. We developed the method based on Cartan scalars. We computed the backreaction term for a flat LTB model with a special ansatz for the radial function. We found out that it behaves as a positive cosmological constant. In the next part of this thesis we were interested in averaging inside LRS class II dust model. For this family we averaged all the Einstein equations and the resulting system generalizes the Buchert equations. We numerically worked out two concrete examples where deceleration parameter changes its sign from positive to negative. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kašpar 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kašpar 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kašpar 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Sante Carloni, M.A., Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 70 kB