velikost textu

Společné jmění manželů, se zvláštním zřetelem na jeho modifikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů, se zvláštním zřetelem na jeho modifikace
Název v angličtině:
Community property of spouses with a focus on its modifications
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jolana Jedličková
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
8487
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jolana Jedličková 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jolana Jedličková 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jolana Jedličková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB