velikost textu

Facebook: společenská komunikace online

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Facebook: společenská komunikace online
Název v angličtině:
Facebook: online communication in society
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Linda Vacatová
Vedoucí:
Mgr. Michal Osuský
Oponent:
PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup
Id práce:
84666
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce pojednává o relativně novém fenoménu online sociálních komunit, konkrétně serveru Facebook, a jeho potenciálu v oblasti šíření informací. Virtuální komunita Facebook se stala v posledních několika letech velmi populární a počet jejích uživatelů neustále stoupá, zejména mezi mladými lidmi. Stává se běžnou součástí jejich sociální existence, a jako taková si zasluhuje zájem sociálních věd. Studie, na které je tato práce založena, si klade za cíl zjistit, jak se liší komunikace v online sociální síti, oproti komunikaci v sítích offline, a jakou roli hraje z hlediska šíření informací. Hlavním rozdílem jsou v tomto ohledu zejména velice nízké transakční náklady komunikace a tendence uživatelů této sociální sítě komunikovat převážně nepřímým způsobem, skrze sebeprezentaci a vyhledávání informací o ostatních. Dalším cílem výzkumu je zjistit, čím jsou charakteristické důležité informační uzly internetové sociální sítě a jak je lze dále rozlišovat. Zjištěné závěry vedou k předpokladu, že v případě správné identifikace důležitých informačních uzlů s dostatečným sociálním kapitálem, které mají vhodnou pozici v síti a jsou dostatečně uživatelsky aktivní, lze objevit informační kanál, s jehož pomocí by bylo možné šířit sdělení skrze online sociální síť velkou rychlostí.
Abstract v angličtině:
Dissertation deals with relatively new phenomenon of social networking sites, particularly Facebook, and his potential in terms of information diffusion. Virtual community Facebook has become very popular in the last few years and number of its users is still increasing, especially among young people. It has become a common part of their social existence and therefore deserves attention from social scientists. The objectives of the research, which is this paper based on, are to find out differences between social communication online and offline and also to determine the role which offline communication plays in terms of information diffusion. Main difference appeared to be especially much lower transaction costs of the online communication, and also the fact, that Facebook users tend to communicate indirectly, rather than directly, using tools for self presentation and information search. Another goal of this study was to identify characteristics of the main information nodes in the online social network and their possible typology. Research outcomes lead to the hypothesis, that in case of correct identification of the main nodes with sufficient social capital, suitable position in the network and active usage of these attributes, one can find an information channel, through which can be information distributed with a high speed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Vacatová 993 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Vacatová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Vacatová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Osuský 3.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup 7.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 5.98 MB