velikost textu

Alternative yield curve modelling approach : regional models

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternative yield curve modelling approach : regional models
Název v češtině:
Alternativní modely výnosových křivek
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M.
Vedoucí:
PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Id práce:
84664
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu převážně zaměříme na středoevropské výnosové křivky denominované v těchto měnách: CZK, HUF, PLN a SKK. V této práci představujeme dva původní modely, které zachycují regionální dynamiku: první založen na "state space framework" a druhý navíc využívá metody hlavních komponent regionálních výnosových křivek. Práce dále obsahuje dvě praktické aplikace modelů na řízení rizik a na detekci strukturálních změn. Hlavním přinosem této diplomové práce je vytvoření komplexního rámce, který umožňuje analýzu výnosových křivek, přípravu krizových scénářů a detekci strukturálních změn.
Abstract v angličtině:
In this thesis, we focus on thorough yield curve modelling. We build on extended classical Nelson-Siegel model, which we further develop to accommodate unobserved regional common factors and principal components. We centre our discussion on central European currencies' yield curves: CZK, HUF, PLN and SKK. We propose two novel models to capture regional dynamics; one based purely on state space formulation and the other relying also on principal components of the regional yield curves. Moreover, we supplement the models with two application examples in risk management and structural break detection. The main contribution of this thesis is a creation of a complete framework that enables us to analyse yield curves, to design risk scenarios and to detect structural breaks of various types.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M. 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 6.19 MB