velikost textu

Effective tax rate measures : (survey of methods, computations and comparison to statutory tax rates in the Czech Republic)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effective tax rate measures : (survey of methods, computations and comparison to statutory tax rates in the Czech Republic)
Název v češtině:
Efektivní daňová sazba a opatření
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jana Kábrtová
Vedoucí:
PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Hedbávný
Id práce:
84638
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Struktura daňových systémů jednotlivých zemí světa je značně složitá a v mnohém se liší. Jelikož statutární sazby daně nejsou dobrými nástroji pro měření daňového zatíženi nebo pro porovnávání rozdílných daňových systému jednotlivých zemí, abychom získali všechny tyto potřebné informace, musíme vypočítat vlastní, „umělou“ sazbu. Tato práce se zabývá efektivními daňovými sazbami, syntetickými indikátory, které se dají vypočítat několika různými metodami a jsou dostatečnými nástroji pro měření skutečného daňového zatížení. Součástí práce je jednak shrnutí a popis jednotlivých metod výpočtu s důrazem ne jejich přednosti a zápory, jednak samotný výpočet efektivních daňových sazeb pro Českou republiku. Získané efektivní daňové sazby jsou porovnávány s efektivními daňovými sazbami v jiných evropských zemích a v USA s cílem zjistit, zda je daňové zatížení v České republice větší či menší než v zemích evropské patnáctky. Vypočtené efektivní sazby daně jsou dále porovnávány i se statutárními sazbami. Poslední část práce se pak zabývá připravovanou daňovou reformu a jejím vlivem na efektivní daňové sazby.
Abstract v angličtině:
Structure of tax systems of particular countries across the world features with great complexity and largely differ from one country to another. Statutory tax rates are not a good measure of the tax burden imposed by the tax nor are they a good tool for comparing of different tax systems or analysing the effects of changes in tax laws. To gather all these information we need to construct synthetic indicators as effective tax rates that are the main subject of this thesis. The effective tax rates can be calculated using several different methods. The first part of this thesis describes and summarizes these methods of computation of effective tax rates and points its strengths and weaknesses. The second part of the thesis then bases on my own effective tax rate’s computations and compares effective tax rates in the Czech Republic with effective tax rates in Europe. The aim of this part is to find out whether the final tax burden in the Czech Republic is higher or lower than in EU-15 countries. Moreover I compare the effective tax rates with the statutory ones and describe the features of Czech tax system. The last part of the thesis is talking about the proposed tax reform with focus on the impact of this reform to effective tax rates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Kábrtová 853 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Kábrtová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Kábrtová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zápal, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Hedbávný 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 6.22 MB