velikost textu

Francie v době krize 1974-1981: období vládnutí Valéry Giscarda d´Estainga

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Francie v době krize 1974-1981: období vládnutí Valéry Giscarda d´Estainga
Název v angličtině:
France in crisis 1974-1981, during the reign of Valéry Giscard d´Estaing
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Barbara Jurčíková
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Id práce:
84633
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Západoevropská studia (ZES)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním přínosem předložené rigorózní práce by mělo být bližší osvětlení a vhled do problematiky vnitropolitického vývoje V. Republiky v opomíjených letech mandátu prezidenta Valéry Giscarda d'Estainga, tedy v období let 1974-1981. Analýza hlavních přínosů a omezení těchto sedmi let, z nichž některé přetrvávají. Zajímavým přínosem by navíc mohlo být, nakolik se s reformami dokázali identifikovat jejich hlavní aktéři, oponenti, jak je přijala společnost a jestli některé její složky byly díky konkrétním reformám motivovány změnit své rozhodnutí v prezidentských volbách 1981 oproti roku 1974. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. „práce před rokem 2006“, tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o „starší práci“ odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 www.fsv.cuni.cz info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbara Jurčíková 58.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbara Jurčíková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbara Jurčíková 339 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Matějka, PhD 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 80 kB