velikost textu

Multifractal nature of financial markets and its relationship to market efficiency

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multifractal nature of financial markets and its relationship to market efficiency
Název v češtině:
Multifraktální povaha finančních trhů a její vztah k tržní efektivnosti
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jakub Jeřábek
Vedoucí:
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Oponent:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Id práce:
84595
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Práce ukazuje souvislost mezi perzistencí ve výnosech finančních trhů a jejich efektivitou. Interpretuje hypotézu efektivních trhů a představuje různé modely časových řad použitelné k analýze finančních trhů. Důkladně vysvětluje koncept dlouhé paměti a analyzuje dva hlavní typy metod odhadu dlouhé paměti – metody v časové a frekvenční doméně. Pomocí Monte Carlo studie srovnává kvalitu jednotlivých metod a vybrané metody následně používá na data z reálného světa – směnné kurzy a akciové trhy. Práce nenachází žádné doklady o dlouhé paměti ve výnosech, nicméně volatilita akciových trhů vykazuje jasné známky perzistence.
Abstract v angličtině:
The thesis shows the relationship between the persistence in the financial markets returns and their efficiency. It interprets the efficient markets hypothesis and provides various time series models for the analysis of financial markets. The concept of long memory is broadly presented and two main types of methods to estimate long memory are analysed – time domain and frequency domain methods. A Monte Carlo study is used to compare the methods and selected estimators are then used on real world data – exchange rate and stock market series. There is no evidence of long memory in the returns but the stock market volatilities show clear signs of persistence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jakub Jeřábek 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jakub Jeřábek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jakub Jeřábek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 6.1 MB