velikost textu

Severská spolupráce. Její proměny ve druhé polovině 20. stol. a současná podoba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Severská spolupráce. Její proměny ve druhé polovině 20. stol. a současná podoba
Název v angličtině:
Nordic cooperation. Its transformation in the second half of the 20th century. and the current form
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Iva Doušová
Vedoucí:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Oponent:
PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.
Id práce:
84582
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Západoevropská studia (ZES)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Severská spolupráce. Její proměny ve druhé polovině 20. století a současná podoba“ pojednává o severské spolupráci Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska od druhé poloviny 20. století se zaměřením na období od 90. let do roku 2008. Práce nejprve krátce představuje historii spolupráce ve Skandinávii do 90. let 20. století a popisuje dvě hlavní instituce severské spolupráce: Severskou radu a Severskou radu ministrů. Hlavní část práce analyzuje severskou spolupráci od 90. let 20. století, zaměřuje se na oblasti, v nichž je spolupráce rozvíjena, a popisuje konkrétní programy, projekty, instituce, cíle a výsledky spolupráce a zjišťuje, jak je spolupráce intenzivní a zda má stále co rozvíjet. Práce se také zabývá otázkou, jak ovlivnilo severskou spolupráci od 90. let zapojení tří pobaltských zemí, s nimiž po pádu železné opony začala spolupracovat. Zjištěním je, že původní severská spolupráce je rozvíjena stále intenzivně – to ukázala podrobná analýza severské spolupráce v 90. letech v hlavní kapitole – a zapojení Pobaltí se jí až na výjimky nedotklo. Pobaltské státy naopak poskytly severským zemím externí příležitost, jak se zapojit do spolupráce v Pobaltí a prostoru Baltského moře.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis „Nordic Cooperation. Its Transformation in the Second Half of the 20th Century and Its Current Shape“ deals with the Nordic cooperation among Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden from the second half of the 20th century with the focus on the period from the 1990s till 2008. At the beginning, there is an introduction to the history of cooperation in Scandinavia till the 1990s and a description of two main institutions of the Nordic cooperation: the Nordic Council and the Nordic Council of Ministers. The main chapter analyses the Nordic cooperation from the 1990s, it focuses on areas and intensity of the cooperation and describes concrete programmes, projects, institutions, targets and results of the cooperation. The thesis also deals with the question of the impact of the three Baltic States involvement in the Nordic cooperation in the 1990s. The answer is that the internal Nordic cooperation has been developing very intensively – it was demonstrated by the analysis of the Nordic cooperation in the 1990s in the main chapter – without any affecting of the Baltic States involvement in the main. On the contrary, the Baltic States involvement has brouhgt the external opportunity for the Nordic countries to integrate into the cooperation in the Baltic Sea region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Iva Doušová 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Iva Doušová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Iva Doušová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 80 kB