velikost textu

Teorie hodnoty a peněz ve Filozofii peněz Georga Simmela

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie hodnoty a peněz ve Filozofii peněz Georga Simmela
Název v angličtině:
theory of value and money in George Simmel filosophy of money
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Lukáš Bůžek
Vedoucí:
Mgr. Jan Balon, PhD.
Oponent:
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Id práce:
84578
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce je založena v zásadě na jediné tezi. Je to teze o relativní nezávislosti a soběstačnosti Simmelova sociologického analytického přístupu. Budeme vycházet z předpokladu, že Simmelova teorie hodnoty a peněz jako součást Filozofie peněz tvoří spolu s jeho metodologickými esejemi relativně uzavřený autoreferenční celek; že se jeho metodologie a analýzy provedené ve Filozofii peněz vzájemně se doplňují a vysvětlují; že veškerý, nebo téměř veškerý materiál pro vysvětlení Simmelovy teorie hodnoty a peněz je možné nalézt v textech, které Simmel napsal ve svém vrcholném sociologickém období. Simmela zde budeme vysvětlovat především zase jenom Simmelem. Originalita této práce, má-li mít aspirace tohoto druhu, spočívá právě v důsledném propojení teorie hodnoty a peněz se Simmelovým metodologickým programem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lukáš Bůžek 576 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lukáš Bůžek 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lukáš Bůžek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Balon, PhD. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 5.65 MB