velikost textu

Společenstva Chitinozoí na vybraných silurských profilech v Barrandienu (Pražská pánev, ČR)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společenstva Chitinozoí na vybraných silurských profilech v Barrandienu (Pražská pánev, ČR)
Název v angličtině:
Chitinozoans on selected Silurian outcrops in the Barrandian (Prague basin, Czech Republic)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radek Morávek
Školitel:
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.
Id práce:
84540
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chitinozoa, stratigrafiie, silur
Klíčová slova v angličtině:
Chitinozoa, stratigraphy, Silurian
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Morávek 8.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Morávek 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Morávek 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. 566 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.56 MB