velikost textu

Předškolní výchova, vzdělávání a péče v německy mluvících kantonech Švýcarska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předškolní výchova, vzdělávání a péče v německy mluvících kantonech Švýcarska
Název v angličtině:
Pre-school education, upbringing and care in German speaking cantons in Switzerland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Id práce:
84528
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Pedagogika (M7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (PP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá institucemi poskytujícími předškolní výchovu, vzdělávání a péči v německých kantonech ve Švýcarsku. Popisuje organizační struktury předškolní pedagogiky. Seznamuje s fungováním Kindergarten zajišťujících vzdělávání dětí od čtyř do šesti let. Představuje projekt EDK-Ost 4bis8 spojující první tři nebo čtyři roky školního obligatoria. Práce sleduje i zajištění péče o dítě mimo rodinu nabízené veřejnými a soukromými organizacemi (Tagesstrukturen) a mapuje reformní snahy posledních let na poli předškolní pedagogiky, odrážející nové potřeby dětské populace i proměňující se společnosti ve Švýcarsku.
Abstract v angličtině:
This paper discusses institutions providing pre-school education and care in Germanspeaking cantons in Switzerland. It describes organizational structures of pre-school education and brings a closer look at everyday operation of Kindergarten for children between 4 and 6 years of age. It also presents in details the EDK-Ost 4bis8 project in which the first three to four years of compulsory education are combined. Further it discusses child care offered by both public and private institutions outside of the family (Tagesstrukturen). The thesis maps out reforming efforts in the field of pre-school education reflecting new needs of the children population and changing society in Switzerland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 651 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 683.59 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 505.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB