velikost textu

Feromagnetic nanoperticles of the perowskite type

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Feromagnetic nanoperticles of the perowskite type
Název v češtině:
Feromagnetické nanočástice perovskitového typu
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Kačenka
Školitel:
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Oponenti:
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
prof. Sophie Laurent
Id práce:
84478
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Anorganická chemie (P1401)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kontrastní látky, magnetická resonance, chemie povrchů
Klíčová slova v angličtině:
contrast agents, magnetic resonance imaging, surface chemistry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Kačenka 64.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Kačenka 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Kačenka 47 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Michal Kačenka 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Sophie Laurent 251 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 692 kB