text size

Příčiny porušování svahů násypů a zářezů komunikačních staveb

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Příčiny porušování svahů násypů a zářezů komunikačních staveb
Titile (in english):
The causes of damage of cuts and embankments
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Andrea Pacholíková
Supervisor:
RNDr. Jan Král
Opponent:
Mgr. Jeroným Lešner
Thesis Id:
84400
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Study programm:
Geology (B1201)
Study branch:
Geology (BGEOL)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
20/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
svah, porušení, komunikační stavby
Keywords:
slope,damage,trafic constructions
Abstract (in czech):
Název bakalářské práce Příčiny porušování svahů násypů a zářezů komunikačních staveb Abstrakt Práce se zabývá problematikou stability svahů zářezů a odřezů komunikací, především příčinami jejich porušování. Jsou zde stručně uvedena území, která jsou v České republice náchylná k sesouvání a popsány nejčastější příčiny porušování svahů. Dále autorka popisuje několik lokalit, kde byly svahové deformace dokumentovány. Jedná se o lokality v České republice a v Maroku. Rozsah deformací a jejich příčiny jsou v práci popsány a dokumentovány fotografiemi.
Abstract:
Title The causes of damage of cuts and embankments Abstract This work deals with problems of stability of slopes,trenches, offcuts of communications, especially reasons for their damaging. There are briefly listed areas which are in Czech republic prone to sliding and described most common causes for damages of slopes. Author next describes several location, where were slope deformations documented. These locations are in Czech Republic and Maroco. Extent of deformations and their causes are described in this work and documented with photos.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Andrea Pacholíková 3.02 MB
Download Abstract in czech Mgr. Andrea Pacholíková 26 kB
Download Abstract in english Mgr. Andrea Pacholíková 25 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jan Král 33 kB
Download Opponent's review Mgr. Jeroným Lešner 115 kB
Download Defence's report Ing. Jan Boháč, CSc. 234 kB