velikost textu

Sado-Maso 1983-1986. Historie a článková bibliografie samizdatového časopisu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sado-Maso 1983-1986. Historie a článková bibliografie samizdatového časopisu.
Název v angličtině:
Sado-Maso 1983-1986. History and Artical Bibliography of Self-published Magazine.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Romanová
Vedoucí:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Oponent:
doc. Martin Machovec
Id práce:
84361
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a literární vědy (21-UCLLV)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sado-Maso, samizdat, časopis, underground, Jen pro blázny, Opium pro lid, Lubomír Drožď, Egon Bondy, Zaplaťpánbů za underground
Klíčová slova v angličtině:
Sado-Maso, samizdat magazine, cultural underground, Jen pro blázny, Opium pro lid, Lubomír Drožď, Egon Bondy, Zaplaťpánbů za underground
Abstrakt:
Anotace Tato práce je věnována samizdatovému undergroundovému časopisu Sado-Maso, který vycházel v letech 1983–1986 v Praze. Je zaměřena na tematickou charakteristiku časopisu, jeho zasazení do historického literárního kontextu a doprovodné filmové a literární projekty, jejichž tvůrci byli členy redakčního okruhu časopisu Sado-Maso (především L. Drožď) a které souvisely s vydáváním časopisu. Práci doplňuje kompletní článková bibliografie, rejstříky, obrazová příloha obálek časopisu, rozhovory s tvůrci a pamětníky a kritická edice dosud oficiálně nepublikovaného eseje E. Bondyho Zaplaťpánbů za „underground“. Jsou zde rovněž otištěny dva dokumenty-záznamy StB, ve kterých je časopis zmiňován v souvislosti s E. Bondym a akcemi Klín a Satan. Cílem této diplomové práce je přispět k lepšímu poznání dosud neprobádané oblasti českého literárního undergroundu 80. let v jeho ne příliš exponovaných a všeobecně méně známých odnožích. Klíčová slova SAMIZDAT, ČASOPISY, SADO-MASO, JEN PRO BLÁZNY, OPIUM PRO LID, (ZEN)BUDDHISMUS, EKOLOGIE, ANARCHISMUS, PSYCHOLOGIE, PUNK, FILMY TZV. NEZÁVISLÉ TVORBY, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, PUNK-ROCK, NEW AGE, NEW PAINTING, DEKADENCE, SURREALISMUS, LUBOMÍR DROŽĎ, EGON BONDY, TOMÁŠ MAZAL, PAVEL VESELÝ, PETR UHL, DANA NĚMCOVÁ, PAUL WILSON, VÁCLAV HAVEL, STANISLAV DIVIŠ, FRANTIŠEK KAUTMAN, KAREL HYNEK MÁCHA, FRANZ KAFKA, FRANTIŠEK KOBLIHA, KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, ZAPLAŤPÁNBŮ ZA „UNDERGROUND“
Abstract v angličtině:
Annotation This work offers a complete critical overview of the samizdat magazine Sado-Maso1 published in Prague in the years 1983–1986. I tried to make a complete overview and characteristics of the magazine – the main themes of each issue, historical, ideological and literary context of publishing of the Sado-Maso magazine. I also mention publications which were connected with the S-M magazine – independent movies, other samizdat magazines and books. In the Attachment there is article bibliography (containing indexes), covers of the Sado-Maso individual issues, interviews with authors and conterporary witnesses, copies of ,StB’ documentary where Sado-Maso magazine was mentioned connected with Klín and Satan Actions. Egon Bondy’s essay Zaplaťpánbů za „underground“ published exclusively in Sado- Maso Nr. 7 ½ is presented here in commented edition. The goal of this work is to provide information about a not well-known part of Czechoslovak underground culture – a part which still has not been paid much attention on the side of literary history. 1 The title ,Sado-Maso‘ and the abreviation ,S-M‘ are used in the same meaning. Keywords SAMIZDAT, MAGAZINES, SADO-MASO, JEN PRO BLÁZNY, OPIUM PRO LID, (ZEN)BUDDHISM, ECOLOGY, ANARCHISM, PSYCHOLOGY, PUNK, MOVIES OF THE SO-CALLED INDEPENDENT PRODUCTION, VISUAL ARTS, PUNK-ROCK, NEW AGE, NEW PAINTING, DEKADENCE, SURREALISM, LUBOMÍR DROŽĎ, EGON BONDY, TOMÁŠ MAZAL, PAVEL VESELÝ, PETR UHL, DANA NĚMCOVÁ, PAUL WILSON, VÁCLAV HAVEL, STANISLAV DIVIŠ, FRANTIŠEK KAUTMAN, KAREL HYNEK MÁCHA, FRANZ KAFKA, FRANTIŠEK KOBLIHA, KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, ZAPLAŤPÁNBŮ ZA „UNDERGROUND“
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Romanová 869 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Gabriela Romanová 6.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Romanová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Romanová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Martin Machovec 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB