text size

Korespondence Jakuba Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Korespondence Jakuba Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem
Titile (in english):
The Correspondence of Jakub Deml with Vladimír Evermod Balcárek
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lenka Žehrová
Supervisor:
Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Consultant:
PhDr. Vladimír Binar
Thesis Id:
84352
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Study programm:
Languages and Literatures (M7310)
Study branch:
Czech Language and Literature - French Studies (CJL FR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
korespondence - Jakub Deml - Vladimír Evermod Balcárek - Eliška Wiesenbergerová - Josef Florian - Otokar Březina - římskokatolická církev
Keywords:
correspondence - Jakub Deml - Vladimír Evermod Balcárek - Eliška Wiesenbergerová - Josef florian - Otokar Březina - Roman Catholic Church
Abstract (in czech):
Anotace Diplomová práce obsahuje edici dopisů spisovatele Jakuba Demla (1878‒1961) s jeho dlouholetým přítelem, knězem Vladimírem Evermodem Balcárkem (1885‒1974). Vzájemná korespondence z let 1905‒1959 zachycuje jednak mnoho událostí, jež se odehrávaly v básníkově soukromém životě, jednak se pro nás stává pramenem pro hlubší pochopení jeho děl. Edice je doplněna o ediční poznámku, soupis korespondence, jmenný rejstřík a vysvětlivky, které si kladou za úkol objasnit čtenáři bližší okolnosti zmiňovaných událostí. Doprovodné komentáře se snaží přiblížit osobu adresáta, Vladimíra Evermoda Balcárka a dvě nejdramatičtější události, o nichž se v dopisech hovoří. Klíčová slova korespondence – Jakub Deml – Vladimír Evermod Balcárek – Eliška Wiesenbergerová – Josef Florian – Otokar Březina – římskokatolická církev
Abstract:
Annotation The thesis presents an edition of lettres by writer Jakub Deml (1878‒1961) with his long- standing friend, priest Vladimír Evermod Balcárek (1885‒1974). Their mutual correspondence from 1905 to 1959 on the one hand records a lot of events from poet’s private life, on the other hand it is a source for deeper understanding of his works. The edition is completed by editorial comment, list of correspondence, name index and explanatory notes which purpose is to clearif further circumstances of the mentioned events. Additonal comments try to introduce the personality of addressee, Vladimír Evermod Balcárek and the two most dramatic events which are mentioned in the lettres. Key words correspondence – Jakub Deml – Vladimír Evermod Balcárek – Eliška Wiesenbergerová – Josef Florian – Otokar Březina – Roman Catholic Church
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lenka Žehrová 2.29 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Lenka Žehrová 5.29 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lenka Žehrová 114 kB
Download Abstract in english Mgr. Lenka Žehrová 67 kB
Download Supervisor's review Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D. 21 kB
Download Opponent's review Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 41 kB
Download Defence's report 80 kB