velikost textu

Hmotněprávní a procesněprávní úprava obchodního rejstříku z pohledu rejstříkového soudce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hmotněprávní a procesněprávní úprava obchodního rejstříku z pohledu rejstříkového soudce
Název v angličtině:
Substantive and procedural law arrangement of commercial acts register as it seen by a judge´s assistant
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Hana Bařinová
Vedoucí:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Id práce:
84348
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hana Bařinová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hana Bařinová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hana Bařinová 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivanka Štenglová 519 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB