velikost textu

1,3-Dialkyl-4,5-dymethylimidazol-2-ylidene Amines as a New Class of Strong Electron Donors in Design and Synthesis of Organosuperbases and Stable Cations

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
1,3-Dialkyl-4,5-dymethylimidazol-2-ylidene Amines as a New Class of Strong Electron Donors in Design and Synthesis of Organosuperbases and Stable Cations
Název v češtině:
Syntéza organosuperbazí a stabilních kationtů na bázi 1,3-dialkyl-4,5dimethylimidazol-2ylidenaminů jako nového druhu silných elekton-donorů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Roman Kunetskiy, Ph.D.
Školitel:
doc. Ullrich Jahn, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Josef Hájíček, CSc.
RNDr. Jan Kvíčala, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Id práce:
84324
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Roman A. Kunetskiy Syntéza organosuperbazí a stabilních kationtů na bázi 1,3-dialkyl-4,5-dimethylimidazol- 2-ylidenaminů jako nového druhu silných elektron-donorů / 1,3-Dialkyl-4,5- dimethylimidazol-2-ylidene Amines as a New Class of Strong Electron Donors in Design and Synthesis of Organosuperbases and Stable Cations Abstrakt Byla vyvinuta jednoduchá a efektivní metoda pro zavedení nové silně elektron-donorní 1,3-dialkyl-4,5-dimethylimidazol-2-yliden aminové skupiny (IMAM) do různých organických molekul za použití 2-fluorimidazoliových nebo 2-chlorimidazoliových solí. Touto metodou byly syntetizovány a studovány tři nové druhy katalyzátorů fázového přenosu a dva nové druhy stabilních nefosforných organických superbazí (SB). Vybrané katalyzátory fázového přenosu se ukázaly velice stabilní vůči hydrolýze za různých silně bazických podmínek. Byla studována velmi vysoká bazicita připravených SB v roztoku či v plynné fázi a bylo zjištěno, že je způsobena aromatizací a uvolněním sterického napětí po protonaci. Byla vyvinuta nová efektivní metoda pro aminaci 1,3-dialkylimidazol-2-ylidenů a tris(dimethylamino)fosfinu terc-butylazidem. Byla určena bazicita nových vysoce stericky bráněných 1,3-di-terc-butyl- 4,5-dimethylimidazol-2-ylidenů, pKBH+(DMSO) = 24.8. Abstract Simple and efficient method for the introduction of the new strong electron donor 1,3- dialkyl-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene amino group (IMAM) in different organic molecules using 2-fluoroimidazolium or 2-chloroimidazolium salts was developed. According to this method, three new families of phase transfer catalysts and two new families of stable phosphorus-free organic superbases (SBs) were synthesized and studied. Selected phase transfer catalysts showed very high stability towards hydrolysis under different drastic basic conditions. Very high basicity of prepared SBs in solution as well as in the gas phase was studied and found to be caused by aromatization and steric strain release upon protonation. A new efficient method for amination of 1,3-dialkylimidazol-2-ylidenes as well as tris(dimethylamino)phosphine by tert-butyl azide was developed. The basicity of new highly sterically hindered 1,3-di-tert-butyl-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene was estimated, pKBH+(DMSO) = 24.8.
Abstract v angličtině:
Roman A. Kunetskiy Syntéza organosuperbazí a stabilních kationtů na bázi 1,3-dialkyl-4,5-dimethylimidazol- 2-ylidenaminů jako nového druhu silných elektron-donorů / 1,3-Dialkyl-4,5- dimethylimidazol-2-ylidene Amines as a New Class of Strong Electron Donors in Design and Synthesis of Organosuperbases and Stable Cations Abstrakt Byla vyvinuta jednoduchá a efektivní metoda pro zavedení nové silně elektron-donorní 1,3-dialkyl-4,5-dimethylimidazol-2-yliden aminové skupiny (IMAM) do různých organických molekul za použití 2-fluorimidazoliových nebo 2-chlorimidazoliových solí. Touto metodou byly syntetizovány a studovány tři nové druhy katalyzátorů fázového přenosu a dva nové druhy stabilních nefosforných organických superbazí (SB). Vybrané katalyzátory fázového přenosu se ukázaly velice stabilní vůči hydrolýze za různých silně bazických podmínek. Byla studována velmi vysoká bazicita připravených SB v roztoku či v plynné fázi a bylo zjištěno, že je způsobena aromatizací a uvolněním sterického napětí po protonaci. Byla vyvinuta nová efektivní metoda pro aminaci 1,3-dialkylimidazol-2-ylidenů a tris(dimethylamino)fosfinu terc-butylazidem. Byla určena bazicita nových vysoce stericky bráněných 1,3-di-terc-butyl- 4,5-dimethylimidazol-2-ylidenů, pKBH+(DMSO) = 24.8. Abstract Simple and efficient method for the introduction of the new strong electron donor 1,3- dialkyl-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene amino group (IMAM) in different organic molecules using 2-fluoroimidazolium or 2-chloroimidazolium salts was developed. According to this method, three new families of phase transfer catalysts and two new families of stable phosphorus-free organic superbases (SBs) were synthesized and studied. Selected phase transfer catalysts showed very high stability towards hydrolysis under different drastic basic conditions. Very high basicity of prepared SBs in solution as well as in the gas phase was studied and found to be caused by aromatization and steric strain release upon protonation. A new efficient method for amination of 1,3-dialkylimidazol-2-ylidenes as well as tris(dimethylamino)phosphine by tert-butyl azide was developed. The basicity of new highly sterically hindered 1,3-di-tert-butyl-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene was estimated, pKBH+(DMSO) = 24.8.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Roman Kunetskiy, Ph.D. 2.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Roman Kunetskiy, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Roman Kunetskiy, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Josef Hájíček, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Kvíčala, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 650 kB