velikost textu

Ikonografie Světelského oltáře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ikonografie Světelského oltáře
Název v angličtině:
The Iconography of Zwettl Altar
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Id práce:
84278
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Kornélia Kolářová Takácsová: Ikonografie Světelského oltáře Tématem této bakalářské práce je ikonografie Světelského oltáře v Adamově u Brna. Jedná se o zachovalou část pozdně gotického oltáře, který byl původně vytvořen pro cisterciácký klášter v rakouském Zwettlu. Ikonografickým tématem oltáře je nanebevzetí Panny Marie. Práce proto přináší historický vývoj tohoto motivu a konečně podrobný popis samotného Světelského oltáře. Klíčové pojmy: 1.Světelský oltář 2.ikonografie 3.nanebevzetí Panny Marie 4.pozdní gotika 5.dunajská škola
Abstract v angličtině:
Summary Kornélia Kolářová Takácsová: The Iconography of Altar from Zwettl The Topic of Bachelor Thesis is the Iconography of Altar from Zwettl. The Altar is situated in Adamov near Brno. Originally this Altar was made for the Cistercian Cloister in Austrian Zwettl. The main theme of this Altar is the Assumption of Virgin. The Thesis brings the historical development of this motif and then the detailed analysis of the Altar from Zwettl. 1.The Altar from Zwettl 2.Iconography 3.Assumption of the Virgin 4.Late Gothic Style 5.Danubian School
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D. 787 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Zdeněk Dvořák 33 kB