velikost textu

Postnatal development of GABAb-receptors in the frontal rat brain cortex

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postnatal development of GABAb-receptors in the frontal rat brain cortex
Název v češtině:
Postnatální vývoj GABAb-receptorů v přední mozkové kůře potkana
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dmytro Kagan, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
Id práce:
84228
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Fyziologie živočichů (P1521)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
GABAb receptory, GPCR, G protein, ontogenetický vývoj, baclofen, SKF97541, CGP54626A, lipofuscinové pigmenty
Klíčová slova v angličtině:
GABAb receptors, GPCR, G protein, ontogenetic development, baclofen, SKF97541, CGP54626A, lipofuscin-like pigments
Abstrakt:
SHRNUTÍ Byla provedena detailní analýza spřažení GABAB–R s G proteinem během prenatálního a postnatálního vývoje mozkové kůry potkana, která ukázala významnou vnitřní účinnost GABAB–R hned po narození (1. a 2. den). Následně byla zjištěna stimulovaná funkční aktivita G proteinů baclofenem i SKF97541 (agonisté GABAB–R), která byla měřena pomocí vazby [35S] GTPγS, jejíž nejvyšší hodnota byla detekována během 14. a 15. dne postnatálního vývoje. Účinnost, tj. maximální odpověď baclofenem a SKF97541 stimulované vazby [35S] GTPγS, se u starších potkanů stále snižovala tak, že její hodnota měřená u devadesátidenních potkanů se nelišila od hodnot u novorezených zvířat. Velikost odpovědi G proteinů na stimulaci baclofenem (vyjádřena jako EC50) byla také zvýšena po narození a během dalšího vývoje se neměnila. Na rozdíl od baclofenu se síla odpovědi SKF97541 zmenšovala (při porovnání dvoudenních mláďat a dospělých potkanů). Nejvyšší zastoupení GABAB–R v plazmatické membráně stanovené pomocí saturačních vazebných pokusů s použitím specifického antagonisty [3H] CGP54626AA bylo detekováno u jednodenních zvířat. Další vývoj byl charakterizován snížením počtu receptorů. Ve srovnání s novorozenými potkany byla hladina u dospělých jedinců 3x nižší. Ontogenetický vývoj Na+/K+–ATPázy (která slouží jako standard celkového vývoje mozku) se zcela lišil ve srovnání s vývojem signalizační kaskády GABAB–R: množství Na+/K+–ATPázy ve frakcích plazmatických membrán se neustále zvyšovalo v průběhu celé ontogeneze; hladina u dospělých zvířat byla až 3x vyšší než u mláďat. V mozkové kůře se vytvářela vysoká hladina lipofuscinových pigmentů (LFP) během prvních pěti dnů od narození. Maximální množství LFP bylo detekováno u dvoudenních zvířat. Po 10 dnech se koncentrace LFP vrátila na prenatální hodnotu. Nový vzestup LFP byl zaznamenán u devadesátidenních potkanů. Toto další zvýšení obsahu LFP může představovat začátek procesu stárnutí mozkové kůry potkana.
Abstract v angličtině:
SUMMARY In this work, the detailed analysis of GABAB–R/G protein coupling in the course of pre– and postnatal development of rat brain cortex indicated the significant intrinsic efficacy of GABAB–receptors already shortly after the birth: at postnatal day 1 and 2. Subsequently, both baclofen and SKF97541–stimulated G protein activity, measured as the high–affinity [35S]GTPγS binding, was increased. The highest level of agonist–stimulated [35S]GTPγS binding was detected at postnatal days 14 and 15. In older rats, the efficacy, i.e. the maximum response of baclofen– and SKF97541–stimulated [35S]GTPγS binding was continuously decreased so, that the level in adult, 90–days old rats was not different from that in newborn animals. The potency of G protein response to baclofen stimulation, characterized by EC50 values, was also high at birth but unchanged by further development. The individual variance among the agonists was observed in this respect, as the potency of SKF97541 response was decreased when compared in 2–days old and adult rats. The highest plasma membrane density of GABAB–R, determined by saturation binding assay with specific antagonist [3H]CGP54626AA, was observed in 1–day old animals. The further development was reflected in decrease of receptor number. The adult level was ≈3– fold lower than in new born rats. The ontogenetic development of Na+/K+–ATPase, which was used as marker of the overall brain development, was completely different from that observed in the study of GABAB–R–signaling cascade: plasma membrane density of Na+/K+–ATPase was continuously increased in the course of the whole postnatal period; the adult level was ≈3– fold higher than in new born (1–day–old) rats. The high level of lipofuscin like pigments (LFP) was generated in rat brain cortex during the first 5 days of postnatal life. Maximum level of LFP was detected on the postnatal day 2. Starting from the postnatal day 10, LFP concentration returned down to the prenatal level. A new rise in LFP concentration was observed in 90–days old animals. This second increase of LFP may indicate the beginning of the aging process in rat brain cortex.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dmytro Kagan, Ph.D. 7.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dmytro Kagan, Ph.D. 5.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dmytro Kagan, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dmytro Kagan, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Dmytro Kagan, Ph.D. 818 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 461 kB