velikost textu

The mathematical theory of perturbations in cosmology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The mathematical theory of perturbations in cosmology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Novák
Školitel:
Mgr. Vojtěch Pravda, PhD.
Oponenti:
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.
Dr. A. Chopovsky
Id práce:
84135
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této práci jsme studovali teorii kosmologických perturbací. Nejprve byla prezentována Obecná Teorie Relativity ve vyšší dimenzi. Potom jsme prezentovali Obecnou Teorii Relativity ve vyšší dimenzi. Potom jsme použili aparát GHP-formalizmu, což je zobecnění známého NP-formalizmu. Skalární perturbace v f(R) - kosmologiích je závěrečné téma, kde bylo ukázáno, že čtyřdimenzionální prostoročasy jsou speciální. Výsledkem bylo získání potenciálu ψ a ϕ pro případ vzdáleností do 150 MpC. Použili jsme takzvaný mechanický přístup pro případ kosmologického pozadí. Náš výsledek je nový, je zajímavý také v kontextu simulací v tzv.nelineárních teorií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
We have been studying Cosmological Perturbation Theory in this thesis. There was presented the Standard General Relativity in higher dimensions. Then we used the apparatus of so called GHP formalism and this is a generalization of the well-known NP-formalism. Scalar perturbations in f(R)-cosmology in the late Universe is the final topic, which was a logical step how to proceed further and to continue in work where was shown that four-dimensional spacetimes are special. We get the potentials φ and ψ for the case of a box 150 Mpc. We used the so called mechanical approach for the case of a cosmological background. Our approach of getting these potentials is in observable Universe new. It is interesting also in the context of simulations in these, so called nonlinear theories. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Novák 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Novák 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Novák 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Pravda, PhD. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. A. Chopovsky 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB