velikost textu

Postavení notáře v právním řádu České republiky, se zaměřením na činnost, kterou vykonává v řízení o dědictví jako soudní komisař

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení notáře v právním řádu České republiky, se zaměřením na činnost, kterou vykonává v řízení o dědictví jako soudní komisař
Název v angličtině:
Legal status of notary within system of law of the Czech Republic, focusing on the activities he carries in probate process
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Hana Žižková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
84010
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hana Žižková 548 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hana Žižková 341 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hana Žižková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 694 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 190 kB