text size

Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in the Czech Republic
Title (in czech):
Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum v České republice
Type:
Dissertation
Author:
RNDr. Kateřina Kybicová
Supervisor:
RNDr. Dagmar Hulínská, CSc.
Opponents:
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Thesis Id:
83926
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Study programm:
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology (P1519)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
17/03/2010
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
The thesis was excluded from public domain.
Language:
English
Abstract (in czech):
Shrnutí Cílem této práce bylo studium výskytu dvou klíšťaty přenosných bakterií, Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum, u klíšťat a divokých a domácích zvířat v České republice. Zjistili jsme, že prevalence obou baterií u klíšťat byla přibližně shodná. Hlodavci byli ve většině případů infikováni B. afzelii. Výskyt B. burgdorferi s. s. u hlodavců byl také poměrně častý. U norníka rudého jsme zjistili statisticky vyšší prevalenci B. burgdorferi s. l. než u myšice lesní či myšice křovinné. Naopak séroprevalence anti-Borrelia protilátek byla vyšší u obou myšic v porovnání s norníkem rudým. Výskyt A. phagocytophilum byl pozorován ve vyšším procentu u vysoké zvěře a zajíců než u lišek a divokých prasat, u kterých byla Anaplasma detekována jen v malém počtu případů. Pozorovali jsme rovněž podobnou prevalenci anaplasmózy u všech testovaných domácích zvířat. U symptomatických psů byla vyšší pravděpodobnost, že jsou infikováni A. phagocytophilum než u asymptomatických psů. Naše nálezy ukazují, že výskyt obou bakterií, B. burgdorferi s. l. a A. phagocytophilum, je u vektorů, rezervoárových hostitelů i dalších hostitelů v České republice častý. V této práci jsou rovněž popsány molekulární a sérologické metody pro detekci obou patogenních bakterií, zahrnující kon- venční PCR, nested PCR, real-time PCR s DNA kvantifikaci a analýzou teploty tání, RFLP analýzu 5S-23S mezigenového —3— mezerníku a přímou sekvenaci 16S rDNA. Real-time PCR je velmi rychlá metoda, která ale nedokáže rozlišit mezi ge- nodruhy Borrelia ani mezi variantami A. phagocytophilum. Práce popisuje i klinické příznaky a diagnostické nálezy u tří případů borreliové infekce psů. Ukazujeme, že je potřeba uvažovat o borreliové infekci nejen pokud jsou přítomny horečky nebo ortopedické potíže, ale i v mnoha jiných případech. —4—
Abstract:
Summary The aim of this thesis was to assess the occurrence of two tick- borne bacteria, Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma pha- gocytophilum, in ticks, wild and domestic animals in the Czech Republic. In ticks, similar prevalence of both bacteria was ob- served. In rodents, the majority of infections were caused by B. afzelii while the infection with B. burgdorferi s. s. was also quite frequent. Infection with B. burgdorferi s. l. was more common in bank voles than in wood or yellow-necked mice. The prevalence of anti-Borrelia antibodies was higher in wood or yellow-necked mice than in bank voles. A. phagocytophilum was in a higher percentage of cases in the deer family and hares as compared to foxes and boars. We observed a similar prevalence of anaplasmosis in all domestic animals tested. We demonstrated that symptomatic dogs had a higher chance to be infected with A. phagocytophilum than asymptomatic dogs. Our findings suggest that the exposure to B. burgdorferi s. l. and A. phagocytophilum is common in vectors, reservoirs and hosts in the Czech Republic. Molecular and serological techniques for detection of these pathogens are also described in this thesis, including conven- tional PCR, nested PCR, real-time PCR with DNA quantification and melting curve analysis, RFLP analysis of the 5S-23S rDNA intergenic spacer and direct sequencing of the 16S rDNA. We —1— found that real-time PCR is a very fast method but it cannot distinguish within the group of Borrelia genospecies and that of A. phagocytophilum variants. Finally, clinical signs and diagnostic findings for three exam- ples cases of Borrelia infection in dogs are presented. We showed that borrelial infection must be considered not only in cases with febrile and orthopaedic signs but also for many other clinical syndromes. —2—
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Kateřina Kybicová 1.6 MB
Download Abstract in czech RNDr. Kateřina Kybicová 62 kB
Download Abstract in english RNDr. Kateřina Kybicová 60 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. 727 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. 142 kB
Download Defence's report 1.03 MB