velikost textu

Efekt jódové kontrastní látky na reziduální ledvinné funkce u hemodializovaných nemocných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efekt jódové kontrastní látky na reziduální ledvinné funkce u hemodializovaných nemocných
Název v angličtině:
Effect of Iodinated Contrast Media on Residual Renal Functions in Hemodialysis Patients
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Radim Janoušek
Školitel:
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Id práce:
83925
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Radim Janoušek 362 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Radim Janoušek 192 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Radim Janoušek 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Radim Janoušek 49 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Radim Janoušek 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 86 kB