velikost textu

Bezpečnost publikování prostorových dat na Internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezpečnost publikování prostorových dat na Internetu
Název v angličtině:
Security of publishing spatial data on Internet
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Břichnáč
Vedoucí:
Ing. Miroslav Čábelka
Oponent:
Mgr. Stanislav Grill
Id práce:
83862
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostorová data, internet, mapový server, datová politika, webové technologie
Klíčová slova v angličtině:
spatial data, internet, map server, data politics, web technologies
Abstrakt:
Bezpečnost publikování prostorových dat na internetu Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice publikování prostorových dat v síti internet. Cílem je popsat soudobé způsoby publikování dat, analyzovat bezpečnostní slabiny z hlediska úniku dat a navrhnout opatření, která by umožnila zabezpečit volně dostupná data proti automatizovanému stahování. V práci je vysvětlena motivace ilegálního získávání prostorových dat, jsou popsány soudobé možnosti publikování dat na internetu (včetně specifik pro data rastrová a vektorová), možnosti ochrany dat proti nelegálnímu získání a jejich slabiny. Výsledkem je navržení a formulování obecné metodiky ve formě doporučení pro publikování různých typů prostorových dat, která automatizované útoky na získání dat významně ztíží. Klíčová slova: prostorová data, internet, mapový server, datová politika, webové technologie Security of publishing spatial data on the Internet Abstract The master's thesis focuses on the topics of security of publishing spatial data on the Internet. The goal of the work is to describe present ways of publishing, to analyze weaknesses from point of view of leaks and to propose measures, that would allow securing publicly accessible data against automated downloads. Readers will get explained the motivation of getting spatial data, description and classification of the data to raster and vector including their specificity while publishing on the internet. It will be also explained how it is possible to view the data, which types of protections against non legal obtaining of data exists, and what are their weaknesses. The outcome is a suggestion and formulation of general methodology for publishing different types of spatial data, which makes data obtaining attacks significantly more difficult. Keywords: spatial data, internet, map server, data politics, web technologies
Abstract v angličtině:
Bezpečnost publikování prostorových dat na internetu Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice publikování prostorových dat v síti internet. Cílem je popsat soudobé způsoby publikování dat, analyzovat bezpečnostní slabiny z hlediska úniku dat a navrhnout opatření, která by umožnila zabezpečit volně dostupná data proti automatizovanému stahování. V práci je vysvětlena motivace ilegálního získávání prostorových dat, jsou popsány soudobé možnosti publikování dat na internetu (včetně specifik pro data rastrová a vektorová), možnosti ochrany dat proti nelegálnímu získání a jejich slabiny. Výsledkem je navržení a formulování obecné metodiky ve formě doporučení pro publikování různých typů prostorových dat, která automatizované útoky na získání dat významně ztíží. Klíčová slova: prostorová data, internet, mapový server, datová politika, webové technologie Security of publishing spatial data on the Internet Abstract The master's thesis focuses on the topics of security of publishing spatial data on the Internet. The goal of the work is to describe present ways of publishing, to analyze weaknesses from point of view of leaks and to propose measures, that would allow securing publicly accessible data against automated downloads. Readers will get explained the motivation of getting spatial data, description and classification of the data to raster and vector including their specificity while publishing on the internet. It will be also explained how it is possible to view the data, which types of protections against non legal obtaining of data exists, and what are their weaknesses. The outcome is a suggestion and formulation of general methodology for publishing different types of spatial data, which makes data obtaining attacks significantly more difficult. Keywords: spatial data, internet, map server, data politics, web technologies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Břichnáč 2.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Břichnáč 128.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Břichnáč 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Břichnáč 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miroslav Čábelka 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Grill 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Iveta Šuráňová 81 kB