velikost textu

Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí Krkonošského národního parku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí Krkonošského národního parku
Název v angličtině:
The impact of holiday buildings on the environment in the Krkonoše National Park
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Josef Novák, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Martin Čihař, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
prof. Ing. Jan Jeník, CSc.
Konzultant:
RNDr. Jan Štursa
Id práce:
83780
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologie; invazní klimatizace; Krkonoše; udržitelný turismus
Klíčová slova v angličtině:
ecology, invasive species; Giant Mts.; sustainable tourism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Novák, Ph.D. 1.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Josef Novák, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Novák, Ph.D. 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Novák, Ph.D. 2.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. František Krahulec, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jan Jeník, CSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.46 MB