velikost textu

Pravidelné a náhodné teselácie vo vyučovaní matematiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pravidelné a náhodné teselácie vo vyučovaní matematiky
Název v angličtině:
Regular and Random Tessellations in Mathematics Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Lucia Csachová
Školitel:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Oponenti:
Petr Ponížil
Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
Id práce:
83778
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Záver Výsledkom viac než šiestich rokov naplnených mojou "honbou" za te- seláciami v oblasti matematiky, umenia, histárie, vedy ci didaktiky mate- matiky nie je len táto práca, ktorá (dúfam) odkryje citateYovi cast fasci- nujúceho sveta okolo nás, ale i radost mnohých malých i vacších autorov zo svojich (casto netušených) schopností preukázaných pri vytváraní ro- vinných teselácií. Vermi si ale tiež cením svoj obrovský posun vo vnímaní geometrie v reálnom svete a v citlivosti na prácu žiakov a študentov. Pri hYadaní informácií o teseláciách som si cvicila svoju trpezlivost, pri riešení plánovaných úloh a kontrole žiackych a študentských riešení svoju pred- stavivost, a pri analýz ach obrázkov schopnost nachádzat detaily a prepojit ich. Ludia, ktorých prácu som sa snažila v krátkosti opísat v kapitolách 1 a 2 a žiaci a študenti, ktorí vystupovali v úlohe výskumných vzoriek, sa pri študovaní raznych materiálov a konkrétnych kresieb stali pre mna nie anonymnými Yudmi, ale individualitami, ktoré objavujú krásy sveta. A pocas písania dizertacnej práce sa mi vdaka svojim obrázkom, knihám a clánkom "nastahovali" nielen do bytu ale aj do života. Chcela by som ešte podakovat rudom, ktorí síce o mne nevedia, ale vermi mi pomohli pri písaní práce svojimi clánkami a publikáciami ako napríklad D. Schattschneide- rová a dvojica B. Grunbaum a G. C. Shephard, alebo ma inšpirovali svo- jím nadšením a umeleckým nadaním pri vytváraní teselácií ako K. Moser, M. C. Escher a M. Riceová. Dúfam, že táto práca nie je len prácou dizertacnou, ale prináša prehYad základných poznatkov o teseláciách a geometrickej predstavivosti a tvori- vosti, ako som ich vnímala ja, a maže inšpirovat mnohých uciteYovk tomu, aby prebudili nadšenie pre geometriu v svojich žiakoch a študentoch. Aby sme mohli povedat, že škola nás nenaucila len cítat, písat a pocítat, ale otvorila nám oci, ktoré sú citlivé na "geometrický svet" okolo nás. 175
Abstract v angličtině:
Záver Výsledkom viac než šiestich rokov naplnených mojou "honbou" za te- seláciami v oblasti matematiky, umenia, histárie, vedy ci didaktiky mate- matiky nie je len táto práca, ktorá (dúfam) odkryje citateYovi cast fasci- nujúceho sveta okolo nás, ale i radost mnohých malých i vacších autorov zo svojich (casto netušených) schopností preukázaných pri vytváraní ro- vinných teselácií. Vermi si ale tiež cením svoj obrovský posun vo vnímaní geometrie v reálnom svete a v citlivosti na prácu žiakov a študentov. Pri hYadaní informácií o teseláciách som si cvicila svoju trpezlivost, pri riešení plánovaných úloh a kontrole žiackych a študentských riešení svoju pred- stavivost, a pri analýz ach obrázkov schopnost nachádzat detaily a prepojit ich. Ludia, ktorých prácu som sa snažila v krátkosti opísat v kapitolách 1 a 2 a žiaci a študenti, ktorí vystupovali v úlohe výskumných vzoriek, sa pri študovaní raznych materiálov a konkrétnych kresieb stali pre mna nie anonymnými Yudmi, ale individualitami, ktoré objavujú krásy sveta. A pocas písania dizertacnej práce sa mi vdaka svojim obrázkom, knihám a clánkom "nastahovali" nielen do bytu ale aj do života. Chcela by som ešte podakovat rudom, ktorí síce o mne nevedia, ale vermi mi pomohli pri písaní práce svojimi clánkami a publikáciami ako napríklad D. Schattschneide- rová a dvojica B. Grunbaum a G. C. Shephard, alebo ma inšpirovali svo- jím nadšením a umeleckým nadaním pri vytváraní teselácií ako K. Moser, M. C. Escher a M. Riceová. Dúfam, že táto práca nie je len prácou dizertacnou, ale prináša prehYad základných poznatkov o teseláciách a geometrickej predstavivosti a tvori- vosti, ako som ich vnímala ja, a maže inšpirovat mnohých uciteYovk tomu, aby prebudili nadšenie pre geometriu v svojich žiakoch a študentoch. Aby sme mohli povedat, že škola nás nenaucila len cítat, písat a pocítat, ale otvorila nám oci, ktoré sú citlivé na "geometrický svet" okolo nás. 175
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Lucia Csachová 21.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Lucia Csachová 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Lucia Csachová 420 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Ponížil 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. 343 kB