velikost textu

Letopisy Narnie jako východisko pro lekce dramatické výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Letopisy Narnie jako východisko pro lekce dramatické výchovy
Název v angličtině:
Chronicles of Narnia as a resource for drama education lessons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Zelená
Vedoucí:
doc. Radek Marušák
Oponent:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Id práce:
83694
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce je založena na realizaci lekcí dramatické výchovy vytvořených na základě literárního díla žánru fantasy, konkrétně díla C. S. Lewise: Letopisy Narnie, Čarodějův synovec. Východiskem pro tvorbu lekcí jsou morální hodnoty, které autor v knize použil za účelem přiblížení základních konceptů křesťanství dětským čtenářům. Žákům jsou hodnoty přiblíženy pomocí metod a technik dramatické výchovy s cílem utvoření si vlastního hodnotového žebříčku na základě osobní zkušenosti a nově získávaných poznatků.
Abstract v angličtině:
This thesis is concerned with realization of a set of drama education classes based on a particular literary work of the fantasy genre, namely C.S.Lewis‘ The Chronicles of Narnia: The Magician‘s Nephew. The lessons are designed with respect to the moral values expressed by Lewis in his book with the intention to acquaint its young readers with basic concepts of Christianity. Pupils are introduced to those values by means of various drama education methods and techniques, with the overall aim of aiding the pupils in creating a set of values of their own, drawing on both their personal experience and the newly gained knowledge.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Zelená 769 kB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 6 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 7 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 8 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 9 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 10 Markéta Zelená 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 11 Markéta Zelená 66.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Zelená 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Zelená 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Radek Marušák 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB