velikost textu

Microstructure and properties of enhanced twin-roll cast aluminium alloys.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Microstructure and properties of enhanced twin-roll cast aluminium alloys.
Název v češtině:
Mikrostruktura a vlastnosti moderních plynule odlévaných hliníkových slitin.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michaela Poková
Školitel:
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Id práce:
83510
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Hliníkové slitiny, elektronová mikroskopie, precipitace, rekrystalizace, ECAP
Klíčová slova v angličtině:
Aluminium Alloys, Electron Microscopy, Precipitation, Recrystallization, ECAP
Abstrakt:
V této práci byly studovány tři hliníkové slitiny ze série AA3003 modifikované přídavkem zirkonia. Byl vyhodnocen vliv složení, tepelného pracování a defor- mace válcováním za studena nebo protlačováním pravoúhlým kanálem na vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností. Během žíhání při teplotách 300 ◦C až 500 ◦C se v materiálech vytvořilo velké množství precipitátů fáze α-Al(Mn,Fe)Si. Částice fáze Al3Zr vyprecipitovaly během žíhání na teplotě 450 ◦C s pomalým náběhem. Odolnost vůči rekrystalizaci byla zvýšena buď částicemi Al3Zr, které byly v materiálu přítomné před deformací, nebo částicemi fáze α-Al(Mn,Fe)Si, které se tvořily současně během rekrystalizace. 1
Abstract v angličtině:
Three aluminium alloys from AA3003 series modified by zirconium were pre- pared by twin-roll casting. The role of composition, heat treatment and deforma- tion by cold-rolling or equal channel angular pressing on evolution of microstruc- ture and mechanical properties were studied. High density of α-Al(Mn,Fe)Si pre- cipitates formed during annealing between 300 ◦C and 500 ◦C. Coherent Al3Zr particles precipitated during annealing at 450 ◦C with slow heating rate. Recrys- tallization resistance of deformed alloys was enhanced by either Al3Zr precipitates formed before deformation or by α-Al(Mn,Fe)Si particles nucleating simultane- ously with recrystallization. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michaela Poková 29.88 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Michaela Poková 119.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michaela Poková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michaela Poková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 318 kB
Stáhnout Errata RNDr. Michaela Poková 82 kB