velikost textu

Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období/po výrazném snížení imisí SO2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období/po výrazném snížení imisí SO2
Název v češtině:
Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období po výrazném snížení imisí SO2
Název v angličtině:
Ground vegetation dynamics and natural generative regeneration of Norway spruce in mountain spruce forests in the Giant Mts. during the period following ...
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Vávrová, Ph.D.
Školitel:
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Jan Wild, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Id práce:
83427
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vegetační dynamika; GIS; znečištění ovzduší
Klíčová slova v angličtině:
vegetation dynamics; GIS; air pollution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Vávrová, Ph.D. 6.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Vávrová, Ph.D. 4.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Vávrová, Ph.D. 9.47 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Vávrová, Ph.D. 10.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Wild, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.34 MB