velikost textu

Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce
Název v angličtině:
Legal status of persons taking care of children in the labor market
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jana Seemanová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
JUDr. Jana Zemanová
Id práce:
83348
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (PRACOVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodičovská dovolená, kratší pracovní doba, pracovní podmínky
Klíčová slova v angličtině:
parental leave, part-time work, working conditions
Abstrakt:
Anotace Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce Předkládaná disertační práce se zabývá tématem trhu práce a právního postavení osob pečujících o děti. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice právního postavení těchto osob na trhu práce v souvislosti se skloubením pracovního a rodinného života. Práce se detailně zabývá pracovními podmínkami těhotných zaměstnankyň, kojících matek a matek- zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu a osob pečujících o děti. Analyzuje právní úpravu jednotlivých institutů pracovního práva ve vztahu k osobám pečujícím o děti jako např. kratší pracovní doba. Práce se také věnuje využití atypických forem práce u osob pečujících o děti. Kromě rozboru platné legislativy práce rovněž analyzuje aktuální judikaturu, a to zejména ve vztahu k institutu kratší pracovní doby. Práce se rovněž zabývá souvislostmi vyplývajícími z jiných právních oborů zejména práva sociálního zabezpečení a daňového práva. Zaznamenává nové trendy spočívající zejména v rozvoji institucionální péče o děti do tří let a zkracování rodičovské dovolené v důsledku změny právní úpravy rodičovského příspěvku.
Abstract v angličtině:
Abstract Legal status of persons taking care of children in the labor market This dissertation deals with the legal status of persons taking care of children with respect to their participation in the labor market. The dissertation provides a comprehensive analysis of the legal status of these persons, focusing especially on the employees’ work-life balance. The dissertation deals in particular with the issues of working conditions of pregnant women, breastfeeding employees and employed mothers in the period of nine months after childbirth, and employees taking care of a child. The dissertation analyses the legal regulations of individual labor law institutes in relation to person taking care of children such as part-time work. The dissertation analyses atypical employment relationships resulting from the need to care of a child. In addition to providing an analysis of the current legislative framework, the dissertation also deals with contemporary case law, in particular the judicial decisions concerning part-time work. The dissertation describes overlaps with other areas of law, i.e. social security law and tax law, and identifies new trends such as the development of childcare services, in particular for children under three years of age, and process getting shorter parental leave resulting from changes in the legal conditions governing parental allowance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Seemanová, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Seemanová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Seemanová, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Zemanová 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB