velikost textu

Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
Název v angličtině:
Numerical model of NATM tunnel in stiff clays
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Id práce:
83254
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (4XGEOLAP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tunel, jíl, modelování
Klíčová slova v angličtině:
tunnel, clay, modelling
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce představuje aplikaci hypoplastického konstitučního modelu při realizaci NRTM tunelu v prostředí městské zástavby s cílem obdržet „class A“ predikce chování zeminového masivu. Tunely Královo Pole tvoří hlavní konstrukci severní části Velkého městského okruhu v Brně. Tunely o šířce 14 m a výšce 12 m jsou raženy v prostředí tuhých brněnských jílů s výškou nadloží v rozmezí 6 až 21 metrů. Materiálové parametry hypoplastického modelu kalibrované na výsledky laboratorních experimentů byly optimalizovány využitím dat geotechnického monitoringu a následně použity při simulacích tunelu. Po průchodu ražby profilu tunelu zvoleným úsekem staničení došlo k vyhodnocení prediktivních schopností a vhodnosti konstitučního modelu. Druhým konstitučním modelem použitým při simulacích průzkumné štoly a plain strain analýze tunelu je Mohr – Coulombův model. Metoda redukce napětí využitá v procesu optimalizace parametrů byla vyhodnocena formou porovnání s 3D simulacemi. K vyhodnocení posloužily simulace třech skutečných podzemních konstrukcí s nízkým nadložím realizovaných v prostředí tuhých jílů. Abstract The thesis demonstrates the application of a hypoplastic model in class A predictions of a NATM tunnel in an urban environment. The Kralovo Pole tunnel is a main construction of a northern part of a Large City Ring Road construction in Brno. The tunnel was excavated in a stiff clay, is 14 m wide with 6 m to 21 m of overburden thickness. The constitutive model was calibrated using laboratory data and the parameters were optimised using monitoring data from an exploratory drift. Based on the optimised data set, the future tunnel was simulated. After the tunnel excavation the model predictive capabilities could be evaluated. In addition, a Mohr – Coulomb constitutive model was used in simulations of the exploratory adit and plain strain model of the tunnel. The 2D stress relief method for simulating NATM tunnels using plane strain finite elements was in the thesis evaluated by comparison with fully 3D simulations. Three real shallow tunnels in urban environment in different stiff clays were simulated.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Disertační práce představuje aplikaci hypoplastického konstitučního modelu při realizaci NRTM tunelu v prostředí městské zástavby s cílem obdržet „class A“ predikce chování zeminového masivu. Tunely Královo Pole tvoří hlavní konstrukci severní části Velkého městského okruhu v Brně. Tunely o šířce 14 m a výšce 12 m jsou raženy v prostředí tuhých brněnských jílů s výškou nadloží v rozmezí 6 až 21 metrů. Materiálové parametry hypoplastického modelu kalibrované na výsledky laboratorních experimentů byly optimalizovány využitím dat geotechnického monitoringu a následně použity při simulacích tunelu. Po průchodu ražby profilu tunelu zvoleným úsekem staničení došlo k vyhodnocení prediktivních schopností a vhodnosti konstitučního modelu. Druhým konstitučním modelem použitým při simulacích průzkumné štoly a plain strain analýze tunelu je Mohr – Coulombův model. Metoda redukce napětí využitá v procesu optimalizace parametrů byla vyhodnocena formou porovnání s 3D simulacemi. K vyhodnocení posloužily simulace třech skutečných podzemních konstrukcí s nízkým nadložím realizovaných v prostředí tuhých jílů. Abstract The thesis demonstrates the application of a hypoplastic model in class A predictions of a NATM tunnel in an urban environment. The Kralovo Pole tunnel is a main construction of a northern part of a Large City Ring Road construction in Brno. The tunnel was excavated in a stiff clay, is 14 m wide with 6 m to 21 m of overburden thickness. The constitutive model was calibrated using laboratory data and the parameters were optimised using monitoring data from an exploratory drift. Based on the optimised data set, the future tunnel was simulated. After the tunnel excavation the model predictive capabilities could be evaluated. In addition, a Mohr – Coulomb constitutive model was used in simulations of the exploratory adit and plain strain model of the tunnel. The 2D stress relief method for simulating NATM tunnels using plane strain finite elements was in the thesis evaluated by comparison with fully 3D simulations. Three real shallow tunnels in urban environment in different stiff clays were simulated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 6.72 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 2.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 689 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 633 kB