velikost textu

Barrettův jícen: prevalence a komplikace v 10 letém období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barrettův jícen: prevalence a komplikace v 10 letém období
Název v angličtině:
Barrett´s oesohagus: prevalence and complications in 10 year period
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Mohamed Al -Tashi
Školitel:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
Id práce:
83169
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn: Barrettův jícen je komplikací dlouhotrvající refluxní choroby jícnu. Jedná se o inkompletní intestinální metaplazii jícnu. Závažnost Barrettova jícnu spočívá v tom, že je prekancerózou. Cílem práce byla retrospektivní analýza Barrettova jícnu esofagogastroskopovaných pacientů jednoho pracoviště v 10-letém období. Z celkového počtu 18 276 horních endoskopických vyšetření pro 11 276 pacientů byl Barrettův jícen nebo podezření na něj zjištěno u 520 nemocných. Z tohoto celkového počtu bylo 348 mužů (67%) a 172 žen (33%), poměr muži : ženy je tedy 2:1.
Abstract v angličtině:
SUMMARY: Barretťs oesophagus is a complication of gastro-oesophageal reflux disease. It is defined as a incomplete intestinal metaplasia. The relevance of this matter is, that Barretťs oesophagus is pre-malignant status. Aim of the study was to analyze retrospective data of upper GI endoscopies in a single centre within 10 years period. A total of 520 (4.6%) cases of Barrett's oesophagus were found out of 18.276 upper gastrointestinal endoscopies, performed in 11.276 patients at a single tertiary centre in a period from 1994 to 2004.. Out of total number of patients there were 348 males (67 %) and 172 females (33 %), the ratio males : females was 2 : 1.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Mohamed Al -Tashi 994 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Mohamed Al -Tashi 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Mohamed Al -Tashi 19 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Mohamed Al -Tashi 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB