velikost textu

An Analytical Gradient of a Multireference Coupled Cluster Method

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
An Analytical Gradient of a Multireference Coupled Cluster Method
Název v češtině:
Analytický gradient multireferenční metody vázaných klastrů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Šmydke, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Jiří Pittner, Dr.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc.
doc. Pavel Neogrady, Ph.D., Dr.
Id práce:
83025
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Šmydke, Ph.D. 680 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Šmydke, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Šmydke, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Pavel Neogrady, Ph.D., Dr. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB