text size

Vliv predátora na ostražitost sýkor navštěvujících krmítko

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv predátora na ostražitost sýkor navštěvujících krmítko
Titile (in english):
The effect of a predator occurrence on vigilance of tits visiting the winter feeder
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Irena Tichá
Supervisor:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Opponent:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Thesis Id:
82725
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Teaching of Biology for Secondary Schools (one-subject) (UNB)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/09/2011
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
ostražitost, rozpoznávání predátora, Parus major, Parus caeruleus, krmítkový experiment, zima
Keywords:
vigilance, predator recognition, Parus major, Parus caeruleus, feeder experiment, winter
Abstract (in czech):
V této práci jsem vyhodnocovala parametry ostražitosti dvou druhů sýkor ovlivněné přítomností predátora v zimním období. Při preferenčních krmítkových experimentech měly sýkory na výběr dvě krmítka, v jejichž blízkosti byla instalována atrapa predátora. Použila jsem atrapu krahujce, nekompletní a zakrytá torza krahujce a neškodného holuba. Je známo, že sýkory jsou schopny vyhodnotit nebezpečnost předložené atrapy, a dle posouzeného rizika se odváží k případné návštěvě jednoho z krmítek. Nasnadě tedy byla otázka, zda přítomné atrapy ovlivňují chování na krmítku a v případě že ano, jak ho ovlivňují. Zjistila jsem, že sýkory v přítomnosti nebezpečných atrap zvyšují svoji ostražitost. Sledované druhy se na krmítkách chovají rozdílně. Chování na krmítku ovlivňoval i celkový počet ptáků navštívivších krmítko a také atrapa umístěná na alternativním krmítku.
Abstract:
This thesis evaluates the vigilance parameters of two species of tits affected by the presence of a predator in wintertime. During preferential experiments, tits have had a choice of two feeders in the vicinity of the installed dummy predator. For that purpose was used a dummy sparrowhawk, incomplete or occluded sparrowhawk torsos, and harmless pigeon. It is known that the tits are able to recognize dangerousness presented by the dummy, and according to expected risk dare to visit one of the feeders. It leads to a question whether the tits are somehow influenced by the presence of the dummies, and if so, how specifically are they influenced. It turned out, that the tits in presence of a dangerous dummy significantly increased their vigilance. Both observed species at the feeders behave oppositely. Behaviour of all the birds at the feeder is also affected by their total count at the precise moment and by the presence of a dummy at the other feeder.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Irena Tichá 1.99 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Irena Tichá 1.09 MB
Download Abstract in czech Mgr. Irena Tichá 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Irena Tichá 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Roman Fuchs, CSc. 931 kB
Download Opponent's review RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 1.41 MB
Download Defence's report 352 kB