velikost textu

Vliv predátora na ostražitost sýkor navštěvujících krmítko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv predátora na ostražitost sýkor navštěvujících krmítko
Název v angličtině:
The effect of a predator occurrence on vigilance of tits visiting the winter feeder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Irena Tichá
Vedoucí:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Oponent:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Id práce:
82725
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové) (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ostražitost, rozpoznávání predátora, Parus major, Parus caeruleus, krmítkový experiment, zima
Klíčová slova v angličtině:
vigilance, predator recognition, Parus major, Parus caeruleus, feeder experiment, winter
Abstrakt:
V této práci jsem vyhodnocovala parametry ostražitosti dvou druhů sýkor ovlivněné přítomností predátora v zimním období. Při preferenčních krmítkových experimentech měly sýkory na výběr dvě krmítka, v jejichž blízkosti byla instalována atrapa predátora. Použila jsem atrapu krahujce, nekompletní a zakrytá torza krahujce a neškodného holuba. Je známo, že sýkory jsou schopny vyhodnotit nebezpečnost předložené atrapy, a dle posouzeného rizika se odváží k případné návštěvě jednoho z krmítek. Nasnadě tedy byla otázka, zda přítomné atrapy ovlivňují chování na krmítku a v případě že ano, jak ho ovlivňují. Zjistila jsem, že sýkory v přítomnosti nebezpečných atrap zvyšují svoji ostražitost. Sledované druhy se na krmítkách chovají rozdílně. Chování na krmítku ovlivňoval i celkový počet ptáků navštívivších krmítko a také atrapa umístěná na alternativním krmítku.
Abstract v angličtině:
This thesis evaluates the vigilance parameters of two species of tits affected by the presence of a predator in wintertime. During preferential experiments, tits have had a choice of two feeders in the vicinity of the installed dummy predator. For that purpose was used a dummy sparrowhawk, incomplete or occluded sparrowhawk torsos, and harmless pigeon. It is known that the tits are able to recognize dangerousness presented by the dummy, and according to expected risk dare to visit one of the feeders. It leads to a question whether the tits are somehow influenced by the presence of the dummies, and if so, how specifically are they influenced. It turned out, that the tits in presence of a dangerous dummy significantly increased their vigilance. Both observed species at the feeders behave oppositely. Behaviour of all the birds at the feeder is also affected by their total count at the precise moment and by the presence of a dummy at the other feeder.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Irena Tichá 1.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Irena Tichá 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Irena Tichá 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Irena Tichá 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Roman Fuchs, CSc. 931 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB