velikost textu

Environmentální migrace v důsledku plánovaného využití území. Případová studie v mikroregionu Slezská Harta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální migrace v důsledku plánovaného využití území. Případová studie v mikroregionu Slezská Harta
Název v angličtině:
Environmental Migration Resulting from the Planned Use of the Territory. Case study in the Slezská Harta Micro-region.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Cahlíková
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Id práce:
82591
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
environmentální migrace, plánované přesídlení, Slezská Harta
Klíčová slova v angličtině:
environmental migration, development displacement, Slezská Harta
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o environmentální migraci v důsledku plánovaného využití území, tedy o plánovaném přesídlení. Mezi cíle práce patří popsání a porozumění tomuto procesu, zjištění možných příčin a mechanismů fungování procesu plánovaného přesídlení a zjištění jeho důsledků na člověka a komunitu. Cíle práce budou naplněny zaprvé pomocí studia odborné literatury. Použity jsou jak odborné texty zabývající se touto problematikou obecně, tak i jednotlivé případové studie. Tato práce se zabývá i plánovaným přesídlením v Česku, a to se zaměřením na aktuální případ v Nových Heřminovech. Hlavní část práce tvoří případová studie v mikroregionu Slezská Harta, kde na přelomu 80. a 90. let 20 století došlo v důsledku výstavby přehrady Slezská Harta k plánovanému přesídlení přibližně 675 osob. Za účelem zjištění důsledků plánovaného přesídlení na člověka a komunitu (tedy na zasažené obce) bylo provedeno 17 rozhovorů s účastníky plánovaného přesídlení. Klíčová slova: environmentální migrace, plánované přesídlení, Slezská Harta
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is dealing with environmental migration resulting from the planned use of the territory, i.e. development displacement or resettlement. The aim of this thesis is to describe this process, to promote its understanding and to analyze its causes and consequences on people and communities. Academic literature dealing with development displacement in general was used together with many case studies. The thesis discusses the resettlement process in the Czech Republic, especially the actual case of the development displacement in the village of Nové Heřminovy. The main part of this thesis is the research conducted in the Slezská Harta micro-region, where 675 persons were displaced due to the building of the dam Slezská Harta in the late 80s and early 90s. The method of interview was used to analyze concequences of development displacement on people and communities (i.e. villages, which were affected by the dam construction). Interviews were made with 17 individuals who were somehow affected by the process of development displacement, mainly by being displaced. Key words: environmental migration, development displacement, Slezská Harta
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Cahlíková 892 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Cahlíková 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Cahlíková 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Cahlíková 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 81 kB