velikost textu

Vznik a zánik jednotek a jejich převod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a zánik jednotek a jejich převod
Název v angličtině:
The Formation and Dissolution of (Housing) Units and their Transfer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Roman Kotuč
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
82565
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Roman Kotuč 752 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Roman Kotuč 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Roman Kotuč 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 372 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB