velikost textu

Právní aspekty cechovního zřízení v českých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty cechovního zřízení v českých zemích
Název v angličtině:
Legal aspects of guilds in Czech Lands
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Škařupa
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
82549
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá právními aspekty cechovního zřízení v českých zemích, popisuje tyto jednotlivé aspekty a věnuje se také jejich vývoji od počátků cechovnictví až po jeho zánik v roce 1860. Práce vychází ze situace v oblasti měst a městského práva, detailně popisuje cechovní správu a zabývá se právy a povinnostmi každého člena cechu. Stěžejní částí práce je potom problematika cechovní normotvorby, jejímž projevem jsou zejména cechovní statuta a později také obecně závazné předpisy vydávané panovníkem. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis deals with the legal aspects of the Czech guild system and defines these aspects from the beginning of the existence of guilds in the Czech lands to the demise of the guild system in 1860 caused by the Trades Licensing Act of 1859. It describes the situation in the municipality and municipal law, describes in detail guild government and deals with rights and duties of every guild member. The fundamental part of the thesis is concerned with the matter of guild legislature manifested in guild statutes and later also in central trade regulations made by the sovereign. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Škařupa 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Škařupa 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Škařupa 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Kindl 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB