velikost textu

Z literárního života Druhé republiky (1938 - 1939)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Z literárního života Druhé republiky (1938 - 1939)
Název v angličtině:
The literary life of the Second Republic (1938 - 1939)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Id práce:
82385
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (RIGO D)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V jádru jakéhokoli pokusu o souvislejší vědecké zpracování tématu obvykle stojí základní otázka, jež autora podnítila jeho realizaci a jež se většinou rovněž opakovaně jako leitmotiv do práce promítá od její zárodečné podoby finální textové realizaci. Téma naší práce patrně nejvíce určovala otázka po povaze dění v literárním a kulturním sociálním poli během kratičkého, přesto v komplexnějším pohledu zlomového období moderních českých dějin od mnichovské konference po zánik okleštěného česko-slovenského státu na jaře 1939. Ona nejasná a obecná formulace otázky v sobě po detailnější analýze skrývá již konkrétnější a snáze zpracovatelné problémové okruhy, které mohou sloužit jako prvky určující strukturu vlastní práce.
Abstract v angličtině:
V jádru jakéhokoli pokusu o souvislejší vědecké zpracování tématu obvykle stojí základní otázka, jež autora podnítila jeho realizaci a jež se většinou rovněž opakovaně jako leitmotiv do práce promítá od její zárodečné podoby finální textové realizaci. Téma naší práce patrně nejvíce určovala otázka po povaze dění v literárním a kulturním sociálním poli během kratičkého, přesto v komplexnějším pohledu zlomového období moderních českých dějin od mnichovské konference po zánik okleštěného česko-slovenského státu na jaře 1939. Ona nejasná a obecná formulace otázky v sobě po detailnější analýze skrývá již konkrétnější a snáze zpracovatelné problémové okruhy, které mohou sloužit jako prvky určující strukturu vlastní práce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 33.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 67.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 633 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 1024 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB