velikost textu

Vliv mikrobiálního osídlení pochvy rodičky na průběh porodu a stav novorozence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv mikrobiálního osídlení pochvy rodičky na průběh porodu a stav novorozence
Název v angličtině:
The influence of maternal vaginal microbial colonization on parturition and the newborn state
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Miloš Velemínský
Školitel:
doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Július Chramec, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Id práce:
82252
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Porodnická a gynekologická klinika (15-510)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Miloš Velemínský 622 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Miloš Velemínský 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Miloš Velemínský 68 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Miloš Velemínský 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Július Chramec, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 77 kB