velikost textu

Aplikace konceptu příbuzné rozmanitosti ve vybraných státech střední a východní Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace konceptu příbuzné rozmanitosti ve vybraných státech střední a východní Evropy
Název v angličtině:
Application of Related Variety Concept in Selected Countries of Central and Eastern Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Meislová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Id práce:
82224
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evoluční ekonomická geografie, příbuzná a nepříbuzná rozmanitost, ekonomický rozvoj, střední a východní Evropa
Klíčová slova v angličtině:
evolutionary economic geography, related and unrelated variety, economic development, Central and Eastern Europe
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná práce se zabývá aplikací konceptu příbuzné rozmanitosti a dalších přístupů evoluční ekonomické geografie v socioekonomickém prostředí států postsocialistické střední a východní Evropy. Cílem bylo definovat typy rozmanitosti odvětví a analyzovat jejich souvislosti a dopady na faktory ekonomického rozvoje v období 1993 - 2009. Analýza byla založena na teoretických přístupech a výsledcích dosud uskutečněných studií v nejvyspělejších státech západní Evropy. Důležitým zjištěním je, že se typy rozmanitosti v ekonomickém vývoji skutečně projevují, avšak některé efekty se výrazně liší od dřívějších studií. Nebyl potvrzen portfoliový efekt nepříbuzné rozmanitosti, ale bylo zjištěno, že příbuzná rozmanitost stimuluje zejména růst zaměstnanosti a obvykle působí pozitivně i na růst HDP států střední a východní Evropy. Výsledky také naznačují, že vysoká koncentrace příbuzných sektorů může být determinující pro další rozvoj odvětví (zejména ve střední Evropě). Klíčová slova: evoluční ekonomická geografie, příbuzná a nepříbuzná rozmanitost, ekonomický rozvoj, střední a východní Evropa
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The study deals with application of related variety concept and other evolutionary economic geography approaches in the economic landscape of postsocialist states of Central and Eastern Europe (CEE). The goal was to define different types of variety and explore the relationship between these varieties and economic development in CEE countries between 1993 and 2009. The analysis is based on the theoretical and analytical framework presented in studies realized in the most developed countries of Western Europe. The important finding is that this kind of research allow to conclude that different types of variety influence the economic development, but some of the results are different from those in prior studies. The porfolio effect of unrelated variety was not confirmed. However, the results show strong evidence that related variety stimulates employment growth and usually contributes to GDP growth of CEE countries. The results also indicate, that high variety of related sectors could be crucial for future development of new industries (especially in Central Europe). Keywords: evolutionary economic geography, related and unrelated variety, economic development, Central and Eastern Europe
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Meislová 2.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Meislová 978 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Meislová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Meislová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 81 kB