velikost textu

Ovlivnění činnosti membránových transportních systémů kvasinek stresovými faktory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ovlivnění činnosti membránových transportních systémů kvasinek stresovými faktory
Název v angličtině:
Effects of Stress Factors on Yeas t Membrane Transport Systems
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Hendrych, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Oponenti:
Prof. Dr. Milan Höfer
Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.
Id práce:
82179
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Hendrych, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Hendrych, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Hendrych, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Milan Höfer 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB