velikost textu

Rozdíly v aktivitě osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny u kmenů laboratorního potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly v aktivitě osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny u kmenů laboratorního potkana
Název v angličtině:
Differences in HPA activity of various rat strains
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Andrea Kuželová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Oponent:
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Id práce:
82165
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HPA osa, glukokortikoidy, cytokiny, 11beta-hydroxysteroidní dehydrogenáza, potkaní kmeny, stres.
Klíčová slova v angličtině:
HPA axis, glucocorticoids, cytokines, 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase, rat strains, stress.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Kuželová 1.27 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 395 kB