velikost textu

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik (se zaměřením na žilní tromboembolizmus)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik (se zaměřením na žilní tromboembolizmus)
Název v angličtině:
Cardiovascular adverse effects of antipsychotic drugs
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Martin Anders, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Konzultant:
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
Id práce:
82137
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika (15-520)
Program studia:
Psychiatrie (P5127)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. 19.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. 1.59 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martin Anders, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 232 kB