velikost textu

Když dělají dva totéž, není to totéž: Techniky stanovení nákladů vlastního kapitálu používané znalci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Když dělají dva totéž, není to totéž: Techniky stanovení nákladů vlastního kapitálu používané znalci
Název v angličtině:
When two do the same, it is not the same: cost of equity estimation techniques used by valuation experts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Mgr. Petra Kolouchová
Vedoucí:
Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Id práce:
82125
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Stanovení nákladů vlastního kapitálu je důležitou součástí oceňování společností. I po desetiletích akademického výzkumu se odborníci nemohou shodnout na vhodnosti jednotlivých přístupů ke stanovení hodnoty nákladů vlastního kapitálu. Cílem této práce je zjistit, jaké modely stanovení nákladů vlastního kapitálu převažují v praxi a jaké metody jsou aplikovány k odhadu jednotlivých parametrů těchto modelů. Za tímto účelem je použit speciálně vytvořený program, který nám umožňuje nashromáždit jedinečný vzorek dat obsahující hodnoty nákladů vlastního kapitálu, metody odhadu a parametry modelů, tak jak byly použity českými znalci na oceňování v letech 1997 až 2009. Naše výsledky ukazují, že nejpopulárnějším modelem nákladů vlastního kapitálu je CAPM upravený o rizikové prémie za nesystematické riziko, následován je stavebnicovým modelem. Prémie za nesystematické riziko závisí ve velké míře na vlastní zkušenosti znalce a jsou tedy spíše kvalitativního charakteru. Ve většině bodů analýzy jsou naše výsledky konzistentní se zjištěními výzkumů provedených dotazníkovým šetřením v USA a západní Evropě.
Abstract v angličtině:
Abstract Cost of equity is crucial information that enters business valuation. Yet, even after decades of academic research, consensus has not been reached regarding the appropriate cost of equity estimation. The aim of our thesis is to investigate the cost of equity estimation in practice. In other words, we aim to provide data on the popularity of individual cost of equity models and evidence on what techniques are used for the estimation of parameters entering the models. For this purpose, we use a specifically developed program and obtain a unique dataset of cost of equity values, estimation methods and parameters used by valuation experts in the Czech Republic in the period between 1997 and 2009. Our findings suggest that the most popular model for cost of equity estimation is CAPM, which is followed by the heuristic build up model. In the case of CAPM, risk premiums for unsystematic risks are often applied. Such premiums depend to large extent on expert’s own experience and as such are rather qualitative in nature. Overall, in most points of the analysis, our results are consistent with previous, survey-based research on the US and the Western European data.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Petra Kolouchová 1015 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Petra Kolouchová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Petra Kolouchová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 110 kB