velikost textu

Mobilizace hemopoetických progenitorových buněk z periferní krve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mobilizace hemopoetických progenitorových buněk z periferní krve
Název v angličtině:
Mobilization of hematopoietic progenitor cells from peripheral blood
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
Id práce:
82109
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. 7.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. 761 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 122 kB