velikost textu

3D UZ rekonstrukce periferního nervu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
3D UZ rekonstrukce periferního nervu
Název v angličtině:
The 3D ultrasound reconstruction of the peripheral nerve
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Hosszú
Školitel:
prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
prof. MUDr. Ivo Hrazdíra, DrSc.
Id práce:
82102
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biofyziky (15-170)
Program studia:
Lékařská biofyzika (P5110)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Hosszú 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Hosszú 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Hosszú 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Hosszú 961 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivo Hrazdíra, DrSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB