text size

Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska
Titile (in english):
Problems of regional development of external periphery of Czechia: Jáchymovsko region case study
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Petra Marková
Supervisor:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Thesis Id:
82080
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Social Geography and Regional Development (NSGRRD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
periferie - regionální marketing - delfská metoda - Jáchymovsko
Keywords:
periphery - regional marketing - Delphi method - Jachymovsko
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce má za cíl přispět k výzkumu periferních a pohraničních oblastí v možnostech uplatnění méně známých a využívaných prostředků územního rozvoje. Na příkladu konceptu regionálního marketingu ověřujeme vhodnost a možnosti jeho využití v konkrétním modelovém území regionu Jáchymovska. Významnou roli v rozvoji tohoto regionu hraje jeho geografická poloha. Na základě vnitřní analýzy prostředí a vnější image analýzy navrhujeme vhodnou marketingovou strategii pro danou lokalitu zaměřenou především na sjednocení propagace obcí a posílení externí komunikace především v oblasti cestovního ruchu. Kvantitativní data o regionu, ze kterých vycházíme v analýzách, jsou doplněna dvěma kvalitativními výzkumy: dotazníkovým šetření a delfskou metodou. Klíčová slova: periferie – regionální marketing – delfská metoda – Jáchymovsko
Abstract:
Abstract The main objective of this work is to contribute to the border periphery regions research at a field of usage of modern spatial development instruments. We verify the sustainability and the range of application on a concrete model location of Jachymovsko. The geographical location was revealed as a core development factor. We are presenting an optimal marketing strategy for this region based on an analysis of the environment and the image analysis. This strategy is focused on a consolidation and intensification of promotion of tourism and implementation of an external communication strategy. The quantitative data about a region are supported with the qualitative data from two researches: questionnaire method and Delphi method. Key words: periphery – regional marketing – Delphi method – Jachymovsko
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petra Marková 1.42 MB
Download Abstract in czech Mgr. Petra Marková 104 kB
Download Abstract in english Mgr. Petra Marková 43 kB
Download Supervisor's review RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 18 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. 38 kB
Download Defence's report 80 kB