velikost textu

Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska
Název v angličtině:
Problems of regional development of external periphery of Czechia: Jáchymovsko region case study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Marková
Vedoucí:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Id práce:
82080
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
periferie - regionální marketing - delfská metoda - Jáchymovsko
Klíčová slova v angličtině:
periphery - regional marketing - Delphi method - Jachymovsko
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce má za cíl přispět k výzkumu periferních a pohraničních oblastí v možnostech uplatnění méně známých a využívaných prostředků územního rozvoje. Na příkladu konceptu regionálního marketingu ověřujeme vhodnost a možnosti jeho využití v konkrétním modelovém území regionu Jáchymovska. Významnou roli v rozvoji tohoto regionu hraje jeho geografická poloha. Na základě vnitřní analýzy prostředí a vnější image analýzy navrhujeme vhodnou marketingovou strategii pro danou lokalitu zaměřenou především na sjednocení propagace obcí a posílení externí komunikace především v oblasti cestovního ruchu. Kvantitativní data o regionu, ze kterých vycházíme v analýzách, jsou doplněna dvěma kvalitativními výzkumy: dotazníkovým šetření a delfskou metodou. Klíčová slova: periferie – regionální marketing – delfská metoda – Jáchymovsko
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of this work is to contribute to the border periphery regions research at a field of usage of modern spatial development instruments. We verify the sustainability and the range of application on a concrete model location of Jachymovsko. The geographical location was revealed as a core development factor. We are presenting an optimal marketing strategy for this region based on an analysis of the environment and the image analysis. This strategy is focused on a consolidation and intensification of promotion of tourism and implementation of an external communication strategy. The quantitative data about a region are supported with the qualitative data from two researches: questionnaire method and Delphi method. Key words: periphery – regional marketing – Delphi method – Jachymovsko
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Marková 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Marková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Marková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB