text size

Prostorová analýza nelegální migrace České republiky v letech 2005-2007

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Prostorová analýza nelegální migrace České republiky v letech 2005-2007
Titile (in english):
Spatial analysis of illegal migration in Czechia 2005-2007
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Eva Mahová
Supervisor:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Michal Schneider
Thesis Id:
82041
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Cartography and Geoinformatics (NKARTGD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Prostorová analýza nelegální migrace České republiky v letech 2005-2007 Abstrakt Práce se zabývá prostorovou analýzou nelegální migrace na tzv. zelené státní hranici Česka s Německem a Rakouskem v letech 2005 až 2007. Hlavním podkladem je unikátní databáze zadržených migrantů od Cizinecké policie ČR a Ministerstva vnitra ČR, která kromě popisné složky obsahuje též složku prostorovou. Pro všechna místa překročení je vypočteno množství ukazatelů charakterizujících geomorfologii terénu, strukturu krajiny či vzdálenost k nejbližším silnicím, sídlům a hraničním přechodům. Propojením s anonymizovanou databází migrantů vzniká rozsáhlý soubor, na jehož základě je možné pomocí statistických nástrojů hodnotit vliv přírodních a socioekonomických podmínek v okolí mezníků na objem migrace. Klíčová slova: nelegální migrace, GIS, Python, prostorová analýza, korelace, regrese
Abstract:
Spatial analysis of illegal migration in the Czech Republic 2005-2007 Abstract This thesis deals with the spatial analysis of illegal migration across so-called green border from the Czech Republic to Germany and Austria in 2005-2007. The main data set was acquired from Czech Alien Police Service and Ministry of the Interior of the Czech Republic and contains also spatial component. For all places of detention various indicators characterizing geomorphology, landscape structure or distances from the closest routes, settlements and border checkpoints are computed. We can identify main aspects related to the choice to illegally cross state borders by merging the database of anonymous personal data of persons detained while illegally crossing the border and geographical data describing the nature of the place of detention. Keywords: illegal migration, GIS, Python, spatial analysis, correlation, regression
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eva Mahová 8.95 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eva Mahová 61 kB
Download Abstract in english Mgr. Eva Mahová 60 kB
Download Supervisor's review RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 156 kB
Download Opponent's review Mgr. Michal Schneider 21 kB
Download Defence's report RNDr. Iveta Šuráňová 80 kB